Platforma Innowacyjności

  1. Technologie cyfrowe CAD-CAM od skanowania i projektu do protez ruchomych i stałych.
  2. Invisalign – nowe spojrzenie na ortodoncję.
  3. Materiały i techniki adhezyjne w protetyce stomatologicznej. 
  4. Rodzaje łączników protetycznych i ich zastosowanie w implantoprotetyce.
  5. Postępowanie z tkankami miękkimi w kształtowaniu profilu wyłaniania w odcinku przednim.