Kierownik

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut

Kierownik Katedry i Poradni Protetyki Stomatologicznej oraz Pracowni Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista z dziedziny stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej, prowadzi szkolenia przed- i podyplomowe w dziedzinie protetyki, autor ponad 170 publikacji, doniesień naukowych i zjazdowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, dotyczących specjalistycznej diagnostyki i nowoczesnych form leczenia zaburzeń czynnościowych występujących w układzie stomatognatycznym. Członek dziewięciu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych. Vice Prezes Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia i członek Zarządu Sekcji Fizjoterapii Stomatologicznej Polskiego Towarzystw Fizjoterapii. Laureatka nagród: Ministra Edukacji Narodowej, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego,  Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za działalność naukowo-dydaktyczną oraz współautorstwo podręcznika i Honorowej Nagrody im. Prof. Wiesława Chladka Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej w uznaniu zasług na rzecz rozwoju stomatologii i inżynierii medycznej w Polsce. Recenzent w kilku czasopismach polskich i zagranicznych. Aktywny udział w pracach Komisji Naukowej działającej na rzecz Studenckiego Towarzystwa Naukowego UJ CM oraz Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.  Od wielu lat zajmuje się badaniami na temat nowatorskich metod leczenia dysfunkcji narządu żucia. Praktykę prywatną prowadzi od 1995 roku. Kierownik Ośrodka Szkoleń Medycznych i Kosmetyki Profesjonalnej, który posiada akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej.